Vesivahingot ja kosteusvauriot

Yleistä

Asuinkerrostalojen ja pientalojen kosteusongelmat ja -vauriot ovat varsin yleisiä. Ongelmia voivat aiheuttaa rakennusfysikaalisesti virheelliset tai puutteellisesti toimivat rakenteet, rakennuksen huollon laiminlyönti tai virheellinen käyttö. Lisäksi vesivahinkojen yhteydessä vettä pääsee rakenteisiin. Mikäli vettä ei saada heti poistettua, rakenteet saattavat vaurioitua.

 

On tärkeää, että kosteusvauriot havaitaan nopeasti ja vaurioituneet rakenteet korjataan ajoissa terveydelle haitallisten homeongelmien välttämiseksi ja taloudellisten vahinkojen minimoimiseksi.

Kosteuskartoitus

Toimenpiteen tarkoituksena on selvittää vesivahingon tai kosteusvaurion syntymissyyt ja laajuus. Kartoituksesta saatavien tietojen avulla voidaan päättää kosteuden poistamiseksi tarpeelliset toimenpiteet, kuten kuivaus tai rakenteiden purkaminen ja uudelleenrakentaminen. Kosteuskartoitus kannattaa tehdä aina, kun halutaan tarkempaa tietoa kiinteistön ja rakenteiden kunnosta. Yrityksemme asiantuntijat toteuttavat kosteuskartoitukset perusteellisesti kohteesta riippumatta – olemme saaneet asiakkailtamme palautetta erityisen tarkasta tekemisestämme. Me teemme asiat kerralla oikein ja huolellisesti.

Kosteuskartoituksessa käydään läpi sovittu tila, huone, ala tai kohta sekä vesipisteelliset kohdat. Kirjaamme kaikki työvaiheet huolellisesti ja teemme jokaisesta kosteuskartoituksesta raportin, johon sisältyvät kartoittajan havainnot, mittauspöytäkirja sekä valokuvia kohteesta. Laadukasta tietoa sisältävä ja selkeälukuinen kartoitusraporttimme antaa erinomaiset eväät kiinteistön mahdollisista korjauksista päättämiseen.

Kosteuden mittaaminen pintakosteudenosoittimella

Pintakosteudenosoittimella mittaaminen on hyvä tapa vuotokohdan etsimiseen sen pintoja rikkomattoman mittausmenetelmän vuoksi. Yleisiä mittauskohteita pintakosteudenosoittimelle ovat: pinnoitetut tai pinnoittamattomat betoniset lattia-, seinä- ja kattorakenteet sekä pinnoitetut ja pinnoittamattomat puu- ja levyseinät ja katot.

Rakennekosteuden ja eristetilojen suhteellisen kosteuden mittaaminen

Rakennekosteuden ja suhteellisen kosteuden mittaaminen  tehdään porareikämittauksen avulla. Jos voidaan kiistatta todeta vahingon aiheuttajan olevan rakenteen sisässä, tai rakenteen jo vaurioituneen, voidaan kartoitushetkellä suurta harkintaa käyttäen rikkoa pintamateriaaleja ja rakenteita (väliseinien, välipohjan ja alapohjan eristetila). 

Vuotokohdan tai kostean alueen etsiminen ja toteaminen lämpökamerakuvauksella

Lämpökameralla kuvattaessa tutkitaan kappaleiden ja materiaalien pintalämpötiloja. Kameralla kuvattaessa kameran näytöltä voidaan todeta eri lämpöisiä pintoja eri värisinä. Lämpökamerakuvauksella voidaan todeta sekä ilmavuotoja ja kylmäsiltoja että rakenteiden sisällä piilossa olevia vuotoja.