Sisäilmatutkimus

Sisäilmatutkimus - suunta parempaan sisäilmaan

Rakennuksen sisäilma vaikuttaa olennaisesti hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Sisäilma on monimutkainen kokonaisuus, joka muodostuu useasta eri tekijästä. Hyvin laadittu sisäilmatutkimus auttaa parantamaan sisäilman laatua ja viihtyvyyttä. Rakennuksen eri kerroksissa ja tiloissa on toisistaan poikkeavat sisäilman olosuhteet, joihin vaikuttavat sisältä ja ulkoa tulevat päästöt sekä ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus. 

Sisäilma on usean tekijän summa. Sisäilmaongelmien taustalla voi olla fysikaalisia lämpö-, valaistus- ja ääniolosuhteita tai ilman laatuun liittyviä seikkoja. Riittämätön ilmanvaihto, ilmavuodot, liian korkea tai matala huonelämpötila, puutteellinen siivous tai kosteusvauriot voivat olla sisäilmaongelman osasyitä.

Sisäilmatutkimuksissa näytteitä voidaan kerätä mikrobiologisia määrityksiä varten sisäilmasta, pinnoista ja materiaaleista. Homeiden mittaamiseen tarkoitettujen menetelmien valinta ja käyttö edellyttää ammattitaitoa, koska mikään määritysmenetelmä ei mittaa sienten ja bakteerien kasvun kaikkia puolia.

Sisäilman laatua voivat heikentää myös ulkoilman epäpuhtaudet, kuten liikenteen päästöt, pöly, siitepöly, kemikaalit ja maaperän radon. 

Tutustu lisää sisäilmaan ja sisäilmatutkimus-aiheeseen "Opas parempaan sisäilmaan" -julkaisussa.